• Mẫu Văn Bản

  Mẫu hợp đồng kinh tế - Tổng hợp 98 mẫu hợp đồng kinh tế


  01.  Hợp đồng giao nhận thầu khảo sát địa điểm dự kiến xây dựng.

  02.  Mẫu Hợp đồng sửa chữa nhà

  03.  Mẫu Hợp Đồng Lao Động

  04.  Mẫu Hợp đồng cho thuê nhà ở

  05.  Mẫu Hợp đồng thế chấp bằng giá trị quyền sử dụng đất

  06.  Mẫu Hợp đồng thuê đất

  07.  Mẫu Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất.

  08.  Biểu mẫu Bảng tổng hợp nguyên liệu nhập khẩu.

  09.  Mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ chuyển phát thư

  10.  Mẫu đơn đề nghị đăng ký làm đại lý cho tổ chức chuyển phát nước ngoài

  11.  Mẫu Hợp đồng dịch vụ giới thiệu trưng bày sản phẩm

  12.  Mẫu Hợp đồng vận chuyển hàng hóa..

  13.  Mẫu Hợp đồng bảo lãnh bằng giá trị quyền sử dụng đất

  14.  Mẫu Hợp đồng bảo lãnh vay vốn nước ngoài.

  15.  Mẫu Hợp đồng cho mượn tài sản..

  16.  Mẫu Hợp đồng cho thuê nhà ở.

  17.  Mẫu Hợp đồng chuyển đổi quyền sử dụng đất.

  18.  Mẫu Hợp đồng chuyển giao công nghệ

  19.  Mẫu Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất

  20.  Mẫu Hợp đồng cho vay tiền

  21.  Mẫu Hợp đồng đại diện

  22.  Mẫu Hợp đồng đại lý

  23.  Mẫu Hợp đồng đi làm việc ở nước ngoài

  24.  Mẫu Hợp đồng dịch vụ quảng cáo thương mại.

  25.  Mẫu Hợp đồng dịch vụ trưng bày và giới thiệu sản phẩm.

  26.  Mẫu Hợp đồng gia công đặt hàng

  27.  Mẫu Hợp đồng giao nhận thầu xây lắp công trình.

  28.  Mẫu Hợp đồng giao nhận thầu lập luận chứng kinh tế kỹ thuật.

  29.  Mẫu Hợp đồng kinh tế về giao nhận thầu xây dựng tổng thể công trình.

  30.  Mẫu Hợp đồng gửi hàng vào kho bãi.

  31.  Mẫu Hợp đồng góp vốn bằng căn nhà chung cư.

  32.  Mẫu Hợp đồng hợp tác kinh doanh.

  33.  Mẫu Hợp đồng hủy bỏ hợp đồng uỷ quyền.

  34.  Mẫu Hợp đồng in (văn hóa phẩm).

  35.  Mẫu Hợp đồng ký gửi hàng hóa.

  36.  Mẫu Hợp đồng lắp ráp thiết bị

  37.  Mẫu Hợp đồng lao động

  38.  Mẫu Hợp đồng liên doanh

  39.  Mẫu Hợp đồng mua bán căn hộ nhà chung cư.

  40.  Mẫu Hợp đồng mua bán điện.

  41.  Mẫu Hợp đồng mua bán hàng hóa

  42.  Hợp đồng thành lập công ty

  43.  Mẫu Hợp đồng mua bán tài sản gắn liền với đất.

  44.  Mẫu Hợp đồng nghiên cứu thiết kế sản phẩm mới.

  45.  Mẫu Hợp đồng tặng cho căn hộ nhà chung cư.

  46.  Mẫu Hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất.

  47.  Mẫu Hợp đồng tặng cho tài sản gắn liền với đất.

  48.  Mẫu Hợp đồng thành lập đại lý..

  49.  Mẫu Hợp đồng thế chấp căn hộ nhà chung cư.

  50.  Mẫu Hợp đồng thuê lại đất

  51.  Mẫu Hợp đồng thuê nhà thuộc quyền sở hữu nhà nước

  52.  Mẫu Hợp đồng thuê quyền sử dụng đất.

  53.  Mẫu Hợp đồng trao đổi nhà ở

  54.  Mẫu Hợp đồng ủy quyền

  55.  Mẫu Hợp đồng ủy quyền bán nhà ở.

  56.  Mẫu Hợp đồng ủy quyền quản lý, sử dụng nhà ở.

  57.  Mẫu Hợp đồng ủy thác nhập khẩu..

  58.  Mẫu Hợp đồng ủy thác xuất khẩu..

  59.  Mẫu Hợp đồng vận chuyển hành khách hành lý

  60.  Mẫu Hợp đồng xuất khẩu gạo

  61.  Mẫu Hợp đồng lao động

  62.  Mẫu Hợp đồng thuê nhà.

  63.  Mẫu Hợp đồng môi giới thương mại..

  64.  Mẫu Hợp đồng nhập khẩu mua thiết bị điện lạnh.

  65.  Mẫu nội quy lao động

  66.  Mẫu hợp đồng kinh doanh

  67.  Mẫu hợp đồng hợp tác kinh doanh

  68.  Mẫu hợp đồng chuyển giao công nghệ

  69.  Mẫu hợp đồng giao nhận thầu thiết kế xây dựng công trình

  70.  Mẫu hợp đồng lập luận chứng kinh tế kỹ thuật cho công trình

  71.  Mẫu hợp đồng dịch vụ quảng cáo thương mại

  72.  Mẫu hợp đồng dịch vụ giao nhận hàng hóa

  73.  Mẫu hợp đồng môi giới

  74.  Mẫu hợp đồng đại lý

  75.  Mẫu hợp đồng vận chuyển hàng hoá

  76.  Mẫu hợp đồng xuất khẩu gạo

  77.  Mẫu hợp đồng nhập khẩu mua thiết bị điện lạnh

  78.  Mẫu hợp đồng gia công đặt hàng trong nước

  79.  Mẫu hợp đồng mua bán hàng hoá

  80.  Mẫu lý lịch tự thuật

  81.  Mẫu công văn chấp thuận tuyển lao động nước ngoài

  82.  Mẫu đơn xin cấp giấy phép lao động (Cho người lao động)

  83.  Mẫu hợp đồng cung ứng lao động

  84.  Mẫu hợp đồng lao động cho nước ngoài

  85.  Mẫu hợp đồng lao động

  86.  Mẫu hợp đồng thuê nhà xưởng

  87.  Mẫu hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất

  88.  Mẫu hợp đồng thuê lại đất

  89.  Mẫu hợp đồng kinh tế

  90.  Mẫu hợp đồng chuyển quyền sử dụng đất

  91.  Mẫu hợp đồng chuyển đổi quyền sử dụng đất

  92.  Mẫu hợp đồng sửa chữa nhà ở

  93.  Mẫu hợp đồng cho mượn tài sản

  94.  Mẫu hợp đồng cho nhà

  95.  Mẫu giấy ủy quyền

  96.  Mẫu hợp đồng cho thuê nhà

  97.  Mẫu hợp đồng thuê đất

  98.  Mẫu Hợp đồng mua bán nhà ở ..

   

  ( Click nút Download để tải về )

  Click để download tài liệu download

  Mẫu hợp đồng kinh tế, mau hop dong kinh te, download mau hop dong kinh te, download mẫu hợp đồng kinh tế,